Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเกาะสมุย
Koh Samui Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานของศาลจังหวัดเกาะสมุยimage

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 9.00 นาฬิกา นายสมเกียรติ คำเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นประธานการประชุม โดยมีนางสาวชญาน์ทิพย์ ศรนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย และหัวหน้ากลุ่มงานศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2565 - 2568 และนโยบายประธานศาลฎีกา อีกทั้งเป็นการสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และแนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ