Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเกาะสมุย
Koh Samui Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ศาลจังหวัดเกาะสมุยร่วมให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยและคณะผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดimage
image

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดเกาะสมุยโดยนางสาวลีลานุช ภูชฎาภิรมย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเกาะสมุย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบฯ คณะผู้ประนีประนอมฯ  คณะผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมฯ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรศาลจังหวัดเกาะสมุยร่วมให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ คำเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง นางสาวสาวิตรี งามวิทยานนท์ ผู้พิพากษาศาลแขวงภูเก็ต ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเกาะสมุย และนายปรเมศวร์ สุขกมลอนันต์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษศาลจังหวัดเกาะสมุย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดเกาะสมุย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเกาะสมุย  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ