Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเกาะสมุย
Koh Samui Provincial Court
image

ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของศาลจังหวัดเกาะสมุยimage

ประวัติศาลจังหวัดเกาะสมุย

                                    เดิมก่อนจัดตั้งศาลจังหวัดเกาะสมุย มูลคดีที่เกิดขึ้นในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอทั้งสองมีสภาพเป็นเกาะ การคมนาคมระหว่างตัวจังหวัดกับอำเภอทั้งสอง เดินทางติดต่อกันได้เฉพาะทางเรือและมีระยะทางไกล ในฤดูมรสุมบางช่วงอาจเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดกับอำเภอทั้งสองไม่ได้ ทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานีิกระทรวงยุติธรรมจึงมีโครงการที่จะจัดตั้งศาลจังหวัดเกาะสมุยขึ้นที่อำเภอเกาะสมุย เมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในท้องที่อำเภอทั้งสองที่มีอรรถคดีและมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางไปศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี

                                    ศาลจังหวัดเกาะสมุย เลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ มีเขตอำนาจในท้องที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง ต่อมาเมื่อวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย  โดยใช้อาคารศาลจังหวัดเกาะสมุยเป็นที่ทำการ มีเขตอำนาจครอบคลุมท้องที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน

                                    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ศาลจังหวัดเกาะสมุย ได้เปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของศาลยุติธรรม ในการเปิดส่วนหรือกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลจังหวัดและศาลแขวงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ