ศาลจังหวัดเกาะสมุย
Koh Samui Provincial Court
News
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) เรื่อง การยื่นฟ้องและคำร้องขอตั้งต้นคดีครอบครัว ทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service :CIOS) ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุยและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดเกาะสมุยลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนกรกฎาคม 2564 ศาลจังหวัดเกาะสมุย และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) นำระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนั่งพิจารณาคดี

   

 

  ห้องที่   ห้องพิจารณาคดี คลิก URL สำหรับเข้าห้อง
1  ห้องพิจารณาคดี 1  meet.google.com/xad-snir-bri 
2  ห้องพิจารณาคดี 2 meet.google.com/imn-bboi-pma
3  ห้องพิจารณาคดี 3 meet.google.com/qqb-fezs-idx
4  ห้องพิจารณาคดี 4 meet.google.com/nxe-hthq-tzd
5  ห้องสืบพยาน/ผัดฟ้อง/ฝากขัง meet.google.com/gdi-ozgr-gfk
6  ห้องไกล่เกลี่ย meet.google.com/hfd-hbor-ptg
7  ห้องศูนย์คุ้มครองสิทธิในคดีอาญา    meet.google.com/kei-qbma-wae
8  ห้องประเมินความเสี่ยง meet.google.com/kxj-tsub-hjq
การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

รายละเอียดการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพิ่มเติมคลิก


Elearning.              


                                      

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image