ศาลจังหวัดเกาะสมุย
Koh Samui Provincial Court
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน