Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเกาะสมุย
Koh Samui Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ศาลจังหวัดเกาะสมุย ให้การต้อนรับประธานสภาทนายความจังหวัดเกาะสมุยและคณะimage

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 นาฬิกา นายสมเกียรติ คำเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง พร้อมด้วยนางสาวชญาน์ทิพย์ ศรนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย ให้การต้อนรับนายกฤษฎิ์ สุดทนอม ประธานสภาทนายความจังหวัดเกาะสมุย พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง พร้อมหารือข้อราชการและปัญหาขัดข้อง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย ชั้น 4 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ