Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเกาะสมุย
Koh Samui Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ศาลจังหวัดเกาะสมุยประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567image

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมเกียรติ คำเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง มอบหมายให้นางสาวชญาน์ทิพย์ ศรนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุยประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฏีกาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ